Политика

Кабинетът в оставка развърза кесията с 2.2 млрд. лв. и десетки назначения! Тихомълком Борисов уреди 100 чиновници на работа в Брюксел!

Кабинетът в оставка развърза кесията с 2.2 млрд. лв. и десетки назначения! Тихомълком Борисов уреди 100 чиновници на работа в Брюксел!

php53oirw_559x

Само за едно заседание правителството взе решение за отпускането на повече от 2.2 млрд. лв. и одобри нови щатни назначения, след като в началото на седмицата тихомълком беше раздут щатът на Постоянното представителство на България в ЕС.

Част от отпуснатите средства идват от вътрешни преструктурирания по бюджетите на някои министерства или са планирани в държавния бюджет. По-голямата част от тях обаче са отпуснати извънредно.

Такова плащане е поредният 1 млрд. по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради или т.нар. „саниране“. Парите бяха отпуснати, след като първият милиард беше изчерпан и от Регионалното министерство обявиха, че спира сключването на договори. Регионалният министър Лиляна Павлова обясни, че програмата ще продължи, ако бъде гласуван бюджета за следващата година, така както е предложен. Оказа се обаче, че средствата може да бъдат осигурени в края на годината.

Отделно от това правителството отпуска още близо 1.2 млрд. лв. държавна помощ за Националната електрическа компания (НЕК) във връзка с решението на Арбитражния съд по делото за АЕЦ „Белене“. Средствата се отпускат на основание на приетия набързо закон за предоставяне на помощ на НЕК, който беше обнародван през септември в Държавен вестник. НЕК се задължава в срок до 14 декември 2016 г. да изплати присъдените по делото суми на АО „Атомстройекспорт“. Сумата трябва да бъде възстановена в бюджета за срок от седем години.

С други свои решения правителството днес предостави нови 8.2 млн. лв. за образование. 2 680 932 лв. отиват в общините за финансиране на дейности по няколко национални програми в областта на образованието. Средствата са предвидени в бюджета. С 5 млн. лв. ще бъдат покрит недостигът на средства за превоз на децата и учениците от населените места без детска градина или училище до най-близките образователни институции. Допълнително от това правителството одобри допълнителни 6 млн. лв. по бюджета на Министерството на образованието и науката за национален абонамент за достъп до електронни бази данни, съдържащи пълнотекстови научни списания и публикации, книги и реферативни издания. С тези пари се възстановява достъпът до бази данни на издателство „Езевиер”, който беше спрян през август.

Повече от 4 млн. лв. разходи за задграничните представителства на България и за персонал ще бъдат платени от пренасочване на средства в бюджета на Министерството на външните работи (МВнР). С тези пари ще трябва да бъде покри недостигът за издръжката и капиталови разходи.

Отпускат се и 289 928 лв. за рехабилитация на военноинвалиди и ветерани от войните. Средствата представляват допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване. Със средствата ще се разплатят извършени разходи за престой и ползване на дейности и услуги от правоимащите лица по Закона за ветераните от войните и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите през третото тримесечие на 2016 г., които явно не са предвидени за тази година.

Министерският съвет одобри и допълнителни разходи и трансфери в размер на близо 8 млн. лева на Столична община и ДАНС. По бюджета на София са разчетени 6 млн. лв. за финансиране изграждането на разширението на бул. „Черни връх“ от бул. „Тодор Каблешков“ до ул. „Флорина Кънева“. Допълнително по бюджета на Столична община са одобрени 926 хил. лв. за саниране сградата на Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски”.

ДАНС получава допълнителни 980 хил. лв. за доставка на технически средства за защита от безжични електронни и комуникационни устройства.

С друго решение правителството реши предвидените за 2016 г. и 2018 г. средства в размер на 9 млн. лв. за ремонти в резиденция „Бояна“ да се ползват през 2017 г. Правителствената резиденция ще се ползва за нуждите на българското председателство на Съвета на ЕС. С парите ще бъде направен ремонт на сградните инсталации, енергоефективни мерки, както и за доставка на машини и съоръжения.

Правителството взе решение и за нови назначения. Числеността на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспообност“ (ГД ЕФК) при министерството на икономиката се увеличава с 8 души – сътрудници по управление на европейските проекти и програми. Експертите ще бъдат назначавани на срочни трудови договори, а възнагражденията им ще се финансират от техническата помощ по оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“.

Спешно се налага и повишаване на капацитета на центъра, който се грижи за подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС. До края на годината още петима служители ще се включат в екипа на Центъра и така общият му брой да стане 20 щатни бройки. През 2017 г. той ще достигне максимален брой от 50 служители, които ще се запазят и през първата половина на 2018 г., след което поетапно ще намаляват до закриването на Центъра. Правителството назначи и зам.-председател на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Красимир Симонски – досегашният директор на агенцията за информационни системи при транспортното министерство, която се влива в новата държавна агенция. Симонски ще заеме поста от 1 януари 2017 г.

Повече от 100 души от държавната администрация заминават от началото на следващата година в Постоянното представителство на България в Брюксел. Това става ясно от решение на Министерски съвет, което е взето неприсъствено на 28 ноември. Решението не е мотивирано, но вероятно допълнителната бройка в представителството ни в Брюксел е свързано с предстоящото председателство на Съвета на ЕС.

С решението на правителството администрацията в Брюксел набъбва точно със 104 души, 100 от които представляват „допълнителни временни бройки“. Техният престой в Белгия ще бъде от началото на следващата година до 30 септември 2018 г.

Най-голям брой на допълнително командированите е от страна на Външно министерство – 36 души, от които 14 са дипломатически служители, а 22 са административни и технически служители, в това число секретар-координатори. Впечатление прави, че въпреки очертаващата се бежанска криза, в графата „Миграция и убежище“ Държавната агенция за бежанците ще прати само един служител. Допълнителен представител в Брюксел ще имат и от ДАНС.

Квотите на командированите на останалите ведомства са: 2 от администрацията на МС, 6 от МВР, от които двама души администрация, Министерство на финансите и Агенция „Митници“ – 5 души, социалното министерство – двама души, Министерството на отбраната – 1 бр., Министерството на правосъдието – 4, Министерството на здравеопазването – 1 бр., Министерството на образованието и науката – 2, Министерството на културата – 2, екоминистерството – 4 души, земеделското министерство – 6 души, министерство на транспорта – 7 души, министерство на икономиката – 6 души, министерство на енергетиката – 2, спортното министерство и Патентното ведомство – по 1 човек.

Решение на Министерски съвет № 1018 от 28 ноември 2016 година

Четирима души допълнително отиват като дипломатически служители и с тях общият брой на новите бройки става 104. Общата численост на командированите в Брюксел от 114 до този момент, сега вече ще бъде 218 души.

Тези служители ще получават освен редовните си заплати, но и „допълнителни възнаграждения“ и командировъчни при задграничен мандат, като средствата ще са за сметка на съответните министерства и ведомства. Парите за издръжката, оборудването, поддържането и използването на сградата на Постоянното представителство също идват от бюджетите на съответните министерства.

ОФНЮЗ

http://offnews.bg/news/Politika_8/Tihomalkom-Borisov-uredi-100-chinovnitci-na-rabota-v-Briuksel_641129.html

loading...
Политика

More in Политика

phpc4glap_800x_

“Бойко, тази вечер на мека пухена възглавничка сладък сън ще спиш“

април 23, 2020
big_13d8

Борисов: Омръзна ми да ми дават оценка хора, които изобщо не знаят за какво става въпрос

април 23, 2020
img_5ea03e08c46b3-410x260

Властта крие 17 млн. лв. далавери с европари на майката на убиеца на Милен – Брюксел спи ли?

април 23, 2020
ivo-hristov06

Проф. Иво Христов: Драмата с коронавируса играе ролята на световна война

април 23, 2020
big_1135

Борисов: Ако отхлабим бързо мерките, ще обезсмислим ограниченията досега и ще има нови заболели

април 23, 2020
big_34

Захариева: Няма да възстановим нормалния живот през лятото, това е асиметрична криза

април 23, 2020