Важно

Вече и официално: НАП потвърди, че са засегнати 5,1 млн. граждани от теча на лични данни

Вече и официално: НАП потвърди, че са засегнати 5,1 млн. граждани от теча на лични данни

1563298715-1
Специална секция „Изтекли данни на НАП“ в червено се появи на официалната страница на приходната агенция. Вътре се съдържа информация за това какви точно данни са изтекли в резултата на хакерската атака срещу приходната агенция и колко са засегнатите от теча българи.

 

 

 

Ето какво пише в нея: 

Уважаеми клиенти,

На 15.07. 2019 г. беше установено, че е осъществен неоторизиран достъп до около 3% от информацията, съдържаща се в базите данни на НАП.

 

 

Кои физически лица са засегнати? 

Около 5,1 млн. български граждани. Около 4 млн. от тях са на живи хора, останалите са на починали лица.

 

 

Каква информация за физически лица е станала достъпна?

Неправомерно са били разпространени лични данни и данъчно-осигурителна информация.

Важно е да се знае, че това не са всички данни, с които разполага НАП за конкретно физическо или юридическо лице, а частична информация, която трябва да бъде допълнително обработена, за да се използва. Независимо от това, чувствителни данни за много българи са станали публично достъпни. Всички физически лица имат право да бъдат информирани за нарушаване на сигурността на личните им данни.

 

 

Незаконно разпространените файловете съдържат: 

Имена, ЕГН и адреси на български граждани; 

Телефони, имейл адреси и друга информация за контакт; 

Данъчно-осигурителна информация като например: 

Данни от годишни данъчни декларации на физически лица; 

Данни от справките за изплатени доходи на физически лица; 

Данни от осигурителни декларации; 

Данни за здравно осигурителен статус (важно! Става дума за осигурителни вноски, а не за медицински статус или информация за лечение на гражданите); 

Данни за издадените актове за административни нарушения; 

Данни за извършените плащания на данъци и осигурителни задължения през Български пощи АД; 

Данни за поискан и възстановен ДДС, платен в чужбина; 

Данни от международния обмен на данъчна информация за български местни лица; 

Служебни данни, получени от други институции в НАП, като Агенция Митници, Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане, НЗОК, и др.;

 

 

Как да разбера дали моите данни са изтекли? 

Очаквайте в близките дни приложение, чрез което да направите справка за това дали личните Ви данни са изтекли. Планирано е справките в приложението да бъдат достъпни след въвеждане на ЕГН и еднократен код от съображения за сигурност.

Приемете отново извиненията ни за създадената ситуация.

 

 

Източник: Епицентър. бг

 

 

loading...
0
Важно

More in Важно

big_1fae

Нови правила за парното влизат в сила от следващия месец – как ще се отрази на сметките ни?

септември 28, 2019
Ñîôèÿ (25 ñåïòåìâðè 2019)  Íàöèîíàëíèÿ ïðåñêëóá íà ÁÒÀ ñå ñúñòîÿ ïðåñêîíôåðåíöèÿ, íà êîÿòî ñå ñúñòîÿ îòêðèâàíåòî íà êàìïàíèÿòà íà êàíäèäàòà çà êìåò íà Ñîôèÿ Ðàäîñëàâ Êàðàòàí÷åâ. Ïðåñôîòî - ÁÒÀ ñíèìêà: Õðèñòî Êàñàáîâ

Управление на София чрез пряка демокрация и местни референдуми предлага кандидат за кмет на София

септември 25, 2019
знациbig_eee

Важно за всички шофьори! Въвеждат нови правила и знаци, разучете ги добре

септември 9, 2019
phpni9reg_800x_

Безпрецедентно! ДАНС иска безконтролен достъп по всяко време до данните за всички деца и студенти в България

август 9, 2019
рановсd513fd2b70957c0fe22f42cc906c54ee54c36851

Правиш 7 нарушения на пътя – оставаш без книжка! Кои са те?

юли 29, 2019
b_hacker-password-fed1a98d66

Ето ги отговорите: Ако сте установили, че данните ви са изтекли, НАП ви съветва да направите следното

юли 26, 2019