Русия

В Русия разшифроваха генома на COVID-19, могат да следят мутациите. Ваксина се разработва в Казан

В Русия разшифроваха генома на COVID-19, могат да следят мутациите. Ваксина се разработва в Казан

1581583331_shutterstock_1625951248

 

 

Научноизследователският институт Смородинцев първи в Русия разшифрова генома на заболяването с научно название SARS-CoV-2, причиняващо заболяването COVID-19.

 

 

В същото време химиците от Московския държавен университет Ломоносов обещават бързото производство на тази база на милиони тестове за инфекцията.

 

 

Защо това разкритие се прави, след като геномът беше изолиран още през декември 2019 г.?

 

 

Причината е в постоянните мутации на вируса, които отдавна са 98 пълни и 75 частични и разделянето му на минимум 2 щама, което ще рече разновидности.

 

 

Те могат да се различават по вирулентност – т.е. заразност, и леталност – т.е. смъртност.

 

 

Затова е важно да се следи и да се познава опасния патоген в реално време.

 

 

 

Ваксина за вируса се разработва в Казан в Русия, в Китай завършиха успешно тестовете върху животни и още другия месец ще е готова за използване в болниците ваксина, каквато е на път да пусне официално и САЩ, а двете страни обещаха да си сътрудничат.

 

 

Надпреварата е ожесточена, понеже, който намери и започне да работи победната формула, ще има гарантирана Нобелова награда.

 

19 минути

https://19min.bg/news/8/130646.html

loading...
0
Русия

More in Русия

8a16ac9053db47f5b0afabcf1bcd1b74

Путин мобилизира 135 000 запасняци в армията

март 30, 2020
путин-образ225783275

Путин пусна цяла Русия във ваканция и отложи референдума, който ще му даде още повече власт

март 25, 2020
Владимир-Путин

Путин с обръщение към нацията, броят и на заразените в Русия расте

март 25, 2020
дезин1584963769_0

Руски военни дезинфекцират НАТО. Куба също прати лекари на Италия след Русия и Китай

март 23, 2020
d180d183d181d0b8d18f-d189d0b5-d0bfd180d0b5d185d0b2d18ad180d0bbd0b8-d0bed181d0b5d0bc-d0b5d0bad0b8d0bfd0b0-d0b2d0bed0b5d0bdd0bdd0b8-d0b2

Руската помощ пристигна в бедстваща Италия – първите три самолета с лекари и медицинска техника

март 22, 2020
MOSCOW, RUSSIA - MARCH 5, 2020: Russia's President Vladimir Putin gives a joint press conference with Turkey's President Recep Tayyip Erdogan, following their meeting at the Moscow Kremlin. Mikhail Metzel/TASS

Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí âî âðåìÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèè ïî èòîãàì âñòðå÷è ñ ïðåçèäåíòîì Òóðöèè Ð.Ò.Ýðäîãàíîì â Êðåìëå. Ìèõàèë Ìåòöåëü/ÒÀÑÑ

Изненада! Вместо ЕС, Путин ще помогне на Италия в борбата срещу коронавируса

март 21, 2020