All posts tagged "САЩ"

epa08100575 A handout photo made available by the US Marine Corps shows US Marines on watch at the US embassy compound in Baghdad, Iraq, 03 January 2020. The US Pentagon announced that Iran's Quds Force leader Qasem Soleimani and Iraqi militia commander Abu Mahdi al-Muhandis were killed on 03 January 2020 following a US airstrike at Baghdad's international airport. The attack comes amid escalating tensions between Tehran and Washington, days after alleged supporters of Iran-backed militias stormed the US embassy in Baghdad.  EPA-EFE/KYLE TALBOT / US MARINE CORPS HANDOUT  HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
СВЯТ

Нов американски удар срещу проиранските сили в Ирак, войната може да пламне всеки момент

O Noviniянуари 4, 2020
iran_suleimani
СВЯТ

Иран може да започне война със САЩ до 48 часа, замесват и Русия

O Noviniянуари 3, 2020
zhm140-103_2019_141352
СВЯТ

„Долу САЩ“, „Смърт за Америка“, посланикът на САЩ в Багдад избяга под напора на хиляди протестиращи

O Noviniдекември 31, 2019
341e3e010f234f038c40e9de1fbf008c
СВЯТ

САЩ предотвратили терористични атаки в Русия

O Noviniдекември 29, 2019
LENINGRAD REGION, RUSSIA - JUNE 5, 2019: The construction site of a section of the Nord Stream 2 natural gas pipeline near Kingisepp, Leningrad Region. Alexander Demianchuk/TASS

Ðîññèÿ. Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü. Íà ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêå ó÷àñòêà ãàçîïðîâîäà "Ñåâåðíûé ïîòîê - 2" â ðàéîíå Êèíãèñåïïà. Àëåêñàíäð Äåìüÿí÷óê/ÒÀÑÑ
САЩ

САЩ се опитват да спрат „Северен поток 2“, дадоха срок до 20 януари на компаниите, иначе – санкции

O Noviniдекември 28, 2019
ffbfb8abe7ae31fe0085198399d47a68
САЩ

Сирия: САЩ крадат нефт, действат като пирати

O Noviniдекември 23, 2019
phpvudrhu_800x_
САЩ

Импийчмънт в зацикляне: демократите отказват да предадат делото в Сената

O Noviniдекември 20, 2019
езсилниbig_2
САЩ

САЩ клекнаха: Безсилни сме да осуетим „Северен поток 2”

O Noviniдекември 18, 2019
Former New York City Mayor Rudy Giuliani speaks at the annual Conservative Political Action Conference (CPAC) on March 2, 2007 in Washington DC. (Lauren Victoria Burke)
САЩ

Рудолф Джулиани: Администрацията на Обама и Порошенко откраднаха 100 млрд. от Украйна

Валентин Георгиевдекември 16, 2019
768x432 (1)
САЩ

САЩ са разработвали забранени от договора от 1987-а ракети преди оттеглянето си

Валентин Георгиевдекември 13, 2019